Nieuwsberichten
Voorlichting afstuderen voor wie in februari start
04-11-2021 11:50
Voor de studenten die in februari van start gaan met afstuderen is er een voorlichtingsbijeenkomst over het opzetten van het afstudeerplan op maandag 6 december om 13.00 uur. Bedoeld om alvast na te denken over je onderwerp en de aanpak, zodat je vlot van start kunt als het zover is!
Dit gaat online plaatsvinden, via MS Teams:
Startbijeenkomst afstuderen november-starters
04-11-2021 11:48
Voor wie in november gaat starten met afstuderen is er een startbijeenkomst op maandag 8 november, om 13.00 uur.
Je krijgt daar info over de gang van zaken, kunt al je vragen stellen en kunt eventueel samenwerking zoeken.
Dit vindt plaats via MS Teams: Group Afstudeerders CMD. Hiervoor kun je toegang krijgen via deze link:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...